La nostra experiència en els accidents gestionats avala els serveis que prestem, perquè els nostres clients puguin obtenir la màxima indemnització per sentir-se plenament rescabalats i satisfets dels danys i perjudicis soferts.

Col·laborem amb els millors professionals de totes les branques, amb l'objecte de prestar un assessorament complet, que ens assisteixen tant en les reclamacions extrajudicials i judicials davant els responsables dels accidents i davant les seves companyies asseguradores.

Prestem els nostres serveis en l'assessorament i defensa jurídica, tant en les reclamacions extrajudicials, com en els processos judicials, en tota classe d'accidents:

  • Accidents de trànsit.
  • Accidents laborals.
  • Accidents a la via pública.
  • Accidents en centres comercials i llocs públics.
  • Accidents en tota classe d'àmbits i circumstàncies.
  • Negligències mèdiques.
Assessorament Responsable