El networking es una filosofia que consisteix en l’establiment d’una xarxa professional de contactes que ens permeten donar-nos a conèixer a nosaltres i la nostra activitat professional, escoltar i aprendre dels demés.

La nostre dilatada experiència professional ens ha permet l’ establiment de relacions amb persones que comparteixen interessos professionals comuns.

Especial menció tenim que efectuar a GECOLEM www.gecolem.com, assessoria especialitzada amb el compliment de les obligacions legals a les àrees comptables, laboral i fiscal.

Oferim un servei d’assessorament especialitzat en Herències, Legítimes i Succesions, que pot trovar a la web www.abogadoherenciasbarcelona.com

Assessorament Responsable