Els advocats del nostre despatx ofereixen assessorament a les societats de capital en els següents camps del Dret Mercantil:

  • Constitució de societats, ampliacions, reduccions, transformacions, fusions i escissions, dissolucions i liquidacions societàries.
  • Contractació mercantil contractes de compra venda, distribució, agència, entre d'altres.
  • Competència deslleial i defensa de la competència.
  • Assessorament d'empreses en situació preconcursal.
  • Presentació i tramitacions d'expedients de concurs voluntari o necessari.
  • Representació i defensa dels interessos dels acreedors en els procediments concursals.
  • Responsabilitat concursal dels administradors.
  • Recobraments d'impagats.
  • Conflicte d'interessos entre els socis de les companyies.
Assessorament Responsable