Els nostres advocats ofereixen als particulars i companyies assessorament i suport davant els Tribunals de Justícia.

  • Defensa lletrada davant els Tribunals de les jurisdiccions civils, penals i contenciós-administratiu.
  • Assistència lletrada en tràmits d’execució de sentència en les actuacions d’ordre judicial i extrajudicial necessàries per a la satisfacció íntegra dels interessos en litigi.
  • Especialització en l’àmbit de litigis de Dret Mercantil, Responsabilitat Civil Contractual o Extracontractual i Dret Penal Econòmic.
Assessorament Responsable